Watra Ledger

Autonomiczna platforma rozliczeniowa IOT w technologii blockchain

Oferta

Czym się zajmujemy

Stworzona przez nas platforma blockchain Watra Ledger służy do realizacji płatności, rozliczęń oraz monitorowania stanów świata zewnętrzengo we współpracy z sieciami IOT. System obsługuje różne sektory. Testowany jest w sektorze energetyki, do monitorowania segregacji śmieci oraz do bezobsługowego ładowania dronow i autonomicznych pojazdów elektrycznych. Podstawę systemu tworzy technologia Hyperledger Iroha – blockchain zaprojektowany do zastosowań mobilnych, rozwijany przez Fundację Linuxa, wspieraną przez światowe koncerny IT. Cechą istotną platformy jest niskie zużycie energii, a więc także niskie koszty transakcji. Platformę udostępniamy z otwartym kodem źródłowym na licencji GNU GPL 3, pobierając opłaty za serwis w modelu Blockchain/IOT jako Usługa.

Historia projektu

Geneza pomysłu wywodzi się z realizacji projektu naukowo-badawczego „Budowa rynku pojazdów elektrycznych oraz infrastruktury ich ładowania podstawą bezpieczeństwa energetycznego”.

W ramach testów i prób pojawił się problem elastycznych rozliczeń i płatności za pobór energii elektrycznej. Na rynku mamy bowiem do czynienia z wieloma podmiotami uczestniczącymi w dostawach, banki, centralne bazy danych i miliony klientów. Poszukując optymalnego rozwiązania szeregu problemów autorzy pomysłu odkryli blockchain. Technologia ta okazała się następnie dobrym rozwiązaniem problemów z rozliczeniami w całej energetyce i kilku innych dziedzinach.

O płatnościach tokenami i kryptowalutami w Watra Ledger

Oferta

Platforma Watra Ledger udostępniana jest na licencji Software jako Usługa (SaaS), z prawem dostępu do kodu źródłowego w uzgodnionych sytuacjach krytycznych. Firma może pobierać opłaty za kastomizację, rozwój dedykowanych funkcji, udostępnienie dokumentacji systemu, instalację oprogramowania i szkolenia. Specyfikacja i opis platformy Watra Ledger.

Klastry energii

Platforma Watra Ledger realizuje między innymi funkcje niezależnego operatora rozliczeń w sektorze odnawialnych źródeł energii: umożliwia automatyzację rozliczeń przepływów energii między dostawcami, odbiorcami i prosumentami przy wykorzystaniu tokenów. System rozwijany był między innymi w ramach udziału twórców platformy w pracach konsorcjum KlastER – organizacji utworzonej przez Ministerstwo Klimatu, AGH i Narodowe Centrum Badań Jądrowych, którego celem jest animowanie rozwoju klastrów energii. Wiele szczegółowych rozwiązań i know how zaimplementowane zostało w platformie dzięki współpracy z Zespołem Elektrowni Wodnych Niedzica, która jest liderem Klastra Energii Zbiornika Czorsztyńskiego.

Elektrownia wirtualna

Z ekonomicznego punktu widzenia koncepcja wirtualnej elektrowni jako formy biznesowej i technologicznej klastrów i lokalnych obszarów bilansowania wydaje się optymalnym rozwiązaniem. Jest to sieć powiązań rozproszonych producentów energii i odbiorców oparta na platformie zarządzania i rozliczania, sieci teleinformatycznej oraz umowach i mechanizmach rynkowych. Z punktu widzenia sieci elektroenergetycznej jest to odrębna, sterowalna elektrownia. Blockchain daje tu wiele nowych możliwości. Obecnie realizujemy testy tej koncepcji w ramach projektu naukowo-badawczego integracji blockchain Watra Ledger z urządzeniami energetycznymi we współpracy z STAY-ON Energy Management Sp. z o.o. w Centrum Badawczym PAN - Konwersja Energii i Źródła Odnawialne w Jabłonnej pod Warszawą. W systemie połączone są panele fotowoltaiczne, wiatraki i magazyn energii, których praca zapisywana jest w blockchainie przy wykorzystaniu metod zdalnego odczytu. Polecamy artykuł Mieczysława Wrocławskiego „Elektrownia Wirtualna” Polecamy artykuł Mieczysława Wrocławskiego „Elektrownia Wirtualna”

System płatności

Technologia Hyperledger Iroha oraz stworzona na jej podstawie Watra Ledger zawiera także typowe funkcje FinTech. Są to m. in. płatności oparte na wbudowanym systemie inteligentnych kontraktów, umożliwiających przelewy tokenów między kontami użytkowników lub urządzeń. Podstawą jest tu token rozliczeniowy pełniący funkcję czysto obrachunkową, odzwierciedlający dynamicznie stany liczników energii lub innych czujników IOT. W zależności od stanu regulacji prawnych zaplanowany jest także system obrotu tokenami przedpłatowymi, których wartość jest wymienialna i odpowiada wartości prawnych środków płatniczych. Funkcja ta została w systemie przetestowana i będzie miała charakter opcjonalny. Hyperledger Iroha wykorzystany został w pionierskim przedsięwzięciu przez Bank Narodowy Kambodży we współpracy z japońską firmą Soramitsu jako podstawa bankowego systemu płatniczego w tym kraju.

Smart city

Stworzona przez zespół Yodiss platforma blockchain może być wykorzystana jako istotny element składowy koncepcji inteligentnego miasta. Platforma cyfrowa Watra Ledger umożliwia połączenia różnego rodzaju czujników, rozliczenia i rejestrację zdarzeń, które mogą działać w sposób autonomiczny na rozległych obszarach. Oprócz rozliczania energii elektrycznej, system umożliwia także rozliczanie zużycia wody, ciepła, gazu. Możliwa jest tu także automatyzacja infrastruktury biletowej oraz kontrola i dokumentowanie segregacji odpadów gospodarstw domowych i przemysłowych.

Moduły technologii Hyperledger

Yonix Digital Systems

Nasz zespół
Waldemar Sadowski
CEO
Mateusz Folwarski
CTO
Grzegorz Bazior
Blockchain Engineer. R & D
Paweł Król
Hardware Engineer. R & D
Jagoda Sadowska
Public Relation
Mieczysław Wrocławski
Technologie energetyczne
Krzysztof Frączak
Dyrektor

Watra Ledger
Blockchain Network

Podstawą platformy Watra Ledger jest technologia blockchain Hyperledger Iroha. Jest to modułowy blockchain zaprojektowany do zastosowań mobilnych i biznesowych - jako system dedykowany do zarządzania informacją, płatnościami i tożsamością. Komponenty platformy mogą więc działać na najmniejszych urządzeniach komputerowych i współpracować z urządzeniami pomiarowymi i czujnikami, w tym z licznikami energii, tworząc sieć IOT.

Iroha jest klasyfikowana jako systemem odporny na awarie (Crash Fault Tolerant). Technologia blockchain Hyperledger, to projekt wolnego oprogramowania, jeden z największych w historii, rozwijany przez Fundację Linuxa z siedzibą w San Francisco. Członkami konsorcjum wspierającego są m. in.: IBM, Microsoft, Intel, Deutsche Bank, SAP, Airbus, Fijitsu, CISCO, Accenture, Baidu, Hitachi, JP Morgan, NEC, American Express, Deloite, Deutsche Boerse, Lenovo, Samsung. W sumie ponad 200 firm i organizacji.

Stworzona z wykorzystaniem tej technologii bazowej platforma rozliczeniowa Watra Ledger oferuje funkcje monitorowania i rozliczania różnych towarów i usług, w tym elektryczności, wody, gazu, ciepła, czy biletów. Punktem wyjścia rozliczeń jest tokenizacja określonych towarów lub usług. Architektura systemu oparta jest o sieć węzłowych rozproszonych baz danych na serwerach w chmurze. Technologia Watra Ledger może być istotnym elementem klastrów energii, czy smart city.Watra Ledger powered by:

Baza wiedzy

Często zadawane pytania FAQ

Nie. W przeciwieństwie do sieci Bitcoin czy Ethereum zatwierdzanie transakcji nie wymaga stosowania dużych mocy obliczeniowych, a więc także energii elektrycznej. W modułach blockchain Hyperledger zastosowany został m. in. konsensus z grupy Byzantyne Fault Tollerant, gwarantujący wysoki poziom bezpieczeństwa, a jednocześnie niskie zużycie energii. Szczególnie Hyperledger Iroha projektowana do zastosowań mobilnych oraz sieci IOT ma pod tym względem przewagę nad starszymi generacjami sieci blockchain.

Niekoniecznie. Włączenie się i rejestrowanie przepływów energii w sieci blockchain może się odbyć poprzez wykorzystanie dodatkowych portów w istniejących licznikach lub przy wykorzystaniu głowicy optycznej.

Nie. Dostęp do danych ma wyłącznie ich właściciel lub sprzedawca energii, który uzyskał na to zgodę właściciela konta. Dane te mogą być eksportowane z sieci blockchain do programów księgowych tylko na wyraźną dyspozycję właściciela konta.

Siła sieci blockchain polega na tym, że nie istnieje jedna centralna baza danych, lecz istnieje wiele ich identycznych kopii w różnych miejscach. Także użytkownicy mogą zainstalować węzeł bazodanowy na swoim sprzęcie. Między innymi dlatego, że bazy danych blockchain są rozproszone tak trudno jest zmienić przechowywane w nich rejestry i stąd tak wysoka wiarygodność zapisów w blockchain. (ale nie tylko dlatego).

Platforma Watra Ledger ma charakter częściowo prywatny, a częściowo publiczny. Jest to sieć prywatna w tym znaczeniu, że konto w sieci można utworzyć tylko za zgodą operatora lub administratora. Ponadto wszystkie dane użytkowników są ukryte, a więc nie są dostępne publicznie. Publiczny charakter ma w tym znaczeniu, że węzły bazodanowe sieci mogą uruchamiać także podmioty niezależne od operatora. Dzięki temu zwiększa się bezpieczeństwo i kontrola systemu przez użytkowników. Kopię można uzyskać po uzgodnieniach z operatorem.

Tak. Oprogramowanie platformy Watra Ledger udostępniane jest na licencji GNU GPL 3.

Zostaw nam wiadomość

Formularz Kontaktowy